Hazemag Sneldrogers

Cement Chemie Mortel en mineralen Steengroeve Recycling

De Hazemag Rapid Dryer wordt gebruikt voor het snel drogen van materialen zoals: klei, krijt, leem, kalksteen, gips, ertsen, dolomiet,…

Een effectieve productdroging wordt mogelijk gemaakt door de combinatie van enerzijds een hoge luchttemperatuur en anderzijds een optimale menging van de hete lucht met het vochtige product.

Met een Hazemag drooginstallatie kan een hoge luchttemperaturen gehandhaafd worden zonder productbeschadiging doordat de hete lucht en de te drogen producten volgens het gelijkstroomprincipe vloeien.

Bij de productintrede van de drooginstallatie zal er een intense vochtverdamping plaatsvinden die als gevolg heeft dat de hete luchttemperatuur simultaan afneemt waardoor er geen thermische overbelasting ontstaat van het product.

De sneldrogers kunnen worden afgesloten door een Hazemag Pendulum Valve in dubbel -of tripeluitvoering waardoor de hete lucht gegarandeerd in de drooginstallatie blijft tijdens een continue productflow.

Hazemag sneldrogers zijn beschikbaar tot een maximale waterverdamping van 27 000 kg/h.

Video

Graag zijn wij tot uw dienst voor informatie en advies.

Contacteer ons